• توضیحات
  • سوالات متداول
1چه کسانی در بیمه باربری ذینفع هستند؟
۱-صاحب کالا( محموله )
2- بانک گشایش کننده اعتبار
3- هر بیمه گذار ثالثی که نسبت به مورد بیمه (کالا) دارای نفع بیمه ای باشد.
2کالایی که با کشتی حمل می شود قرار است در خشکی ادامه سفر دهد.چگونه باید بیمه شود که در کل سفر تحت پوشش باشد؟
مقررات حمل دریایی با مقررات حمل زمینی یکسان نیست ولی از آن جا که شرایط حمل و نقل دریایی در مقایسه با شرایط حمل و نقل زمینی از نظر بیمه گذار دارای مزیت است لذا مالک ترجیح می دهد که کالای خود را بـا شر ایط حمل و نقل دریایی پوشش دهد، حتی اگر بخشی از سفر در خشکی باشد. در مورد این که ادامه سفر دریایی در خشکی از نظر مدت و طول سفر کوتاه تر از سفر دریایی باشد مشکلی وجود ندارد.
3آیا بیمه باربری شامل تخفیف عدم خسارت می‌شود؟
با‌توجه به‌اینکه بیمه باربری مختص به یک محموله با ارزش مشخص است، با رسیدن محموله به مقصد، بیمه‌نومه خاتمه می‌یابد

بیمه باربری چیست؟

اگر زمانی در جریان حمل کالا چه در آسمان، چه روی زمین و یا روی دریا در اثر وقوع خطرات، خسارتی به کالاهای در حال حمل وارد شود، زیان وارده توسط شرکت بیمه البرز جبران می‌شود.

بیمه باربری چه شرایطی دارد؟

بیمه باربری دارای سه شرط A و B و C به شرح ذیل است:
بيمه نامه باربري با شرايط C: در اين نوع بيمه خطرات تحت پوشش شامل موارد زير است : آتش سوزي يا انفجار- به گل نشستن و زمين گير شدن-غرق يا واژگون شدن كشتي يا شناور-واژگوني يا از ريل خارج شدن وسيله حمل زميني- تخليه كالا در بندر اضطراري –تصادم يا برخورد كشتي يا شناور و يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به غير از آب – فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي- به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي است.
بيمه باربري با شرايط B: علاوه بر كليه خطرات مربوط به شرايط C در اين نوع از بيمه براي خطرات زير نيز از سوي شركت بيمه البرز جبران خسارت صورت ميگيرد: زلزله-آتشفشان يا صاعقه- ورود آب دريا ، درياچه يا رودخانه به كشتي ،شناور،محفظه كالا، كانتينر و يا ليفت وان و يا وسيله حمل- تلف كلي هر بسته كامل از كالا به علت سقوط در حين بارگيري يا تخليه از كشتي يا شناور- و همچنين خطرات اضافي عدم تحويل- دزدي - پارگي – سائيدگي –زنگ زدگي- آبديدگي-قلابزدگي- روغن زدگي- شكست- خراشيدگي و ضربه ديدگي- كج شدگي ريزش و خسارت ناشي از كالاهاي ديگر برحسب نوع كالا با منظور نمودن درصد يا مبلغي به عنوان فرانشيز .
بيمه باربري با شرايط A: اين نوع از بيمه باربري را مي توان كاملترين نوع از بيمه حمل و نقل دانست و بيشتر براي حمل كالاهاي حساس و آسيب پذير مورد استفاده قرار مي گيرد و كليه خطراتي كه ممكن است در جريان حمل و نقل از مبداٌ تا مقصد نهايي اتفاق بيفتد و موجب خسارت شود را بدون كسر فرانشيز جبران مي كند مگر اينكه خسارت ناشي از موارد استثناء شده در اين شرط باشد. استثنائات 1-اشعه يون ساز و آلودگي مواد راديو اكتيو ناشي از هر گونه سوخت يا فضولات هسته اي 2-عدم قبول ورود كالا از طرف بيمه گذار و يا ممانعت از ورود كالا توسط كشور وارد كننده كالا 3-سوء عمل ارادي بيمه گذار كه منجر به خسارت يا تلف مورد بيمه شده باشد. 4-نشت و ريزش عادي مورد بيمه و خطرات مشابه آنها مانند كسري عادي وزن و فرسودگي و پوسيدگي 5-تلف،آسيب يا هزينه ناشي از ناكافي و نامناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي مورد بيمه 6-تلف، آسيب يا هزينه ناشي از عيب ذاتي يا ماهيت مورد بيمه 7-تلف، آسيب يا هزينه ناشي از كاربرد هر نوع سلاح جنگي كه با انرژي، شكست هسته اي يا واكنش مشابه ديگر يا نيرو و ماده راديو اكتيو كاركند. 8-آسيب يا هزينه هاي ناشي از عدم قابليت دريا نوردي كشتي يا كرجي 9-آسيب يا هزينه هاي ناشي از خطرات جنگ- اعتصاب – شورش – بلوا – تروريسم مگر با توافق قبلي بيمه گر و بيمه گذار

يمه مسئوليت شركتهاي حمل و نقل داخلي:

شركتها و موسسات حمل و نقل داخلي بر اساس قانون تجارت و ساير مقررات مربوطه موظفند محمولاتي را كه توسط ارسال كنندگان و يا صاحبان كالا جهت حمل به مقاصد مورد نظر به آنها واگذار مي شود، صحيح و سالم به مقصد برسانند. جبران آثار وقوع خطرات متعدد در جاده هاي بين شهري از جمله تصادف، واژگوني ، آتش سوزي و ....جزو مسئوليت موسسات حمل و نقل مي باشد. اين بيمه نامه موجب ايجاد اطمينان و آسودگي خاطر براي شركتهاي حمل و نقل به هنگام حمل محمولات آنها مي گردد. اين بيمه نامه بصورت قرارداد ساليانه تنظيم و نرخ حق بيمه آن نيز بسيار نازل است.
انتخاب
اطلاعات
پرداخت

یادآوری بیمه 021-22022594

ورود / ثبت‌نام در بیمه نومه

لطفا شماره همراه خود را وارد کنید.